АРХАЛУК

АРХАЛУК

АРХАЛУКАРХАЛУК, -а, м. В старину: род короткого кафтана.

 

артишок, артрит, арфа, арфист, архаизировать, архаизм, архаика, архаический, архаичный, АРХАЛУК, архангел, архар, архаровец, археограф, археография"

"+" по Далю: "АРХАЛУК, архалух, архалык м. см. аркалык.