БАТАРЕЙКА

БАТАРЕЙКА

БАТАРЕЙКАБАТАРЕЙКА, -и, ж. 1. см. батарея2.2. Маленькая аккумуляторная батарея. Часы на батарейках.

 

баста, бастион, бастовать, басурман, баталист, баталия, батальный, батальон, батареец, БАТАРЕЙКА, батарея, батарея2, батенька, батискаф, батист