ГАЛЧОНОК

ГАЛЧОНОК

ГАЛЧОНОКГАЛЧОНОК, -нка, мн. -чата, -чат, м. Птенец галки. || прил. галчачий, -ья, -ье.

 

галоп, галопировать, галочий, галочка, галоши, галошница, галстук, галун, галушки, ГАЛЧОНОК, гальванизация, гальванизировать, гальванический, гальвано..., галька