ХАЛТУРНЫЙ

ХАЛТУРНЫЙ

ХАЛТУРНЫЙХАЛТУРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна (разг.). Являющийся халтурой. Халтурная работа. Х. заработок. || сущ халтурность, -и, ж. (по 1 знач. сущ. халтура).

 

халат, халатный1, халатный2, халва, халда, халиф, халифат, халтура, халтурить, ХАЛТУРНЫЙ, халтурщик, халупа, халцедон, халява, хам