ХАМЕТЬ

ХАМЕТЬ

ХАМЕТЬХАМЕТЬ, -ею, oеешь; несов. (прост.). Становиться хамом, начинать вести себя по-хамски. || сов. охаметь, -ею, -еешь.

 

халтура, халтурить, халтурный, халтурщик, халупа, халцедон, халява, хам, хамелеон, ХАМЕТЬ, хамить, хамло, хамоватый, хамса, хамский