КИНЕМАТОГРАФИСТ

КИНЕМАТОГРАФИСТ

КИНЕМАТОГРАФИСТКИНЕМАТОГРАФИСТ, -а, м. Специалист по кинематографии, работник кино. || ж. кинематографистка, -и. || прил. кине-матографистский, -ая, -ое.

 

киль, кильватер, килька, кимберлит, кимвал, кимоно., кингстон, кинематика, кинематограф, КИНЕМАТОГРАФИСТ, кинематография, кинескоп, кинетика, кинжал, кинжальный