МАЛИНОВО-...

МАЛИНОВО-...

МАЛИНОВО-...МАЛИНОВО-... Первая часть сложных слов со знач. малиновый (во 2 знач.), с малиновым оттенком, напр. малиново-красный, малиново-розовый.

 

малейший, малёк, маленький, маленько, малец, малина1, малина2, малинник, малиновка, МАЛИНОВО-..., малиновый, малица, мало, мало..., маловажный