ЖАРДИНЬЕРКА

ЖАРДИНЬЕРКА

ЖАРДИНЬЕРКАЖАРДИНЬЕРКА, -и, ж. Подставка, ящик или корзинка для комнатных цветов. Ж. с кактусами. || прил. жардиньерочный, -ая, -ое.

 

жалюзи, жандарм, жандармерия, жанр, жанрист, жар, жара, жаргон, жаргонизм, ЖАРДИНЬЕРКА, жареный, жарить, жариться, жаркий, жаркое