ЖАРОПОНИЖАЮЩИЙ

ЖАРОПОНИЖАЮЩИЙ

ЖАРОПОНИЖАЮЩИЙЖАРОПОНИЖАЮЩИЙ, -ая, -ее. Понижающий жар ОВ 4 знач.). Жаропонижающие средства. Принять жаропонижающее (сущ.).

 

жареный, жарить, жариться, жаркий, жаркое, жаро..., жаровня, жарок1, жарок2, ЖАРОПОНИЖАЮЩИЙ, жаропрочный, жар-птица, жарынь, жасмин, жатва