ЖЕРЕБОК

ЖЕРЕБОК

ЖЕРЕБОКЖЕРЕБОК, -бка, м. (спец.) Шкурка жеребенка-недоноска, а также жеребенка-сосунка. || прил. жеребковый, -ая, -ое.

 

женщина, женьшень, жердина, жёрдочка, жердь, жерёбая, жеребёнок, жеребец, жеребиться, ЖЕРЕБОК, жеребьёвка, жерех, жерлица, жерло, жёрнов