АРХИТЕКТОР

АРХИТЕКТОР

АРХИТЕКТОРАРХИТЕКТОР, -а, м. Специалист по архитектуре, зодчий. || ж. архитекторша, -и (разг.). || прил. архитекторский, -ая, -ое.

 

архи..., архив, архивариус, архивист, архиепископ, архиерей, архимандрит, архипелаг, архитектоника, АРХИТЕКТОР, архитектура, аршин, аршинный, арык, арьергард