БАСКЕТБОЛИСТ

БАСКЕТБОЛИСТ

БАСКЕТБОЛИСТБАСКЕТБОЛИСТ, -а, м. Спортсмен, занимающийся баскетболом; игрок в баскетбол. || ж. баскетболистка, -и. || прил. бас-кетболистский, -ая, -ое.

 

барыш, барышник, барышничать, барышня, барьер, бас, басистый, басить, баскетбол, БАСКЕТБОЛИСТ, баски, басконский, баскский, басма, басмач