КАВАЛЕРИСТ

КАВАЛЕРИСТ

КАВАЛЕРИСТКАВАЛЕРИСТ, -а, м. Военнослужащий кавалерии. || прил. кавалерийский, -ая, -ое.

 

кабинетчик, каблограмма, каблук, каботаж, кабриолет, кабы, кавалер1, кавалер2, кавалергард, КАВАЛЕРИСТ, кавалерия, кавалькада, кавардак, каватина, каверза