ЖЕЛТИНКА

ЖЕЛТИНКА

ЖЕЛТИНКАЖЕЛТИНКА, -и, ж. (разг.). Желтоватый оттенок, желтое пятнышко. Цвет белый с желтинкой.

 

железобетонный, железяка, желна, желоб, желобчатый, желонка, желтеть, желтеться, желтизна, ЖЕЛТИНКА, желтить, жёлто-..., желток, желтокожий, желтолицый